Consultare publică

https://www.flagalati.ro/noutati/174-marine-and-river-litter-elimination,-new-approach-marlena-bsb139

Consultare publică privind Ghidul de bune practici privind gestionarea deseurilor (Activity A.T3.7) dedicat autoritatilor locale, organizatiilor de mediu, mediului academic si societatii civile cu rol in elaborarea politicilor publice si instrumentelor de management privind protectia mediului.Fișiere pentru:

last update: 2019-06-18