SPRIJINIM DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR LOCALE

Parteneriatul local dintre sectorul public și cel privat format în scopul dezvoltării durabile a Zonei Pescăreşti a judeţului Galaţi se bucură de un larg angajament şi susţinere din parte comunităţilor locale.

Asociația Galati pentru Dezvoltare Durabilă Prut-Dunare - FLAG Galati - este un parteneriat public-privat între autoritățile publice, sectorul privat și societatea civilă (ONG-uri).


FLAG este un Grup de Acțiune Locală, o structură de sprijin pentru dezvoltarea locală, construită pe abordarea LEADER de jos în sus. FLAG Galati este implicată la nivel european în calitate de membru al structurii de sprijin FARNET (structura de sprijin a DG MARE) și, de la înființarea sa în 2011, este implicată în creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la necesitatea dezvoltării durabile a zonei și la sporirea accesului la informații și educație, sporind interesul sectorului public și privat pentru noile oportunități din cadrul Strategiei de dezvoltare locală.

FLAG Galati este un parteneriat public-privat cu 10 membri fondatori care oferă o reprezentare instituțională echilibrată care aduce interes atât din punct de vedere economic reprezentanți ai organizației de sprijinire a afacerilor, cât și organizații private și interes social din partea autorităților publice, instituțiilor publice și ornaizațiilor, reprezentanți ai sectorului ONG .

FLAG Galati este specializată în identificarea problemelor comunităților, a oportunităților și a modalităților adecvate de acțiune.