SEMINAR CU ACTORII LOCALI - Galati, Romania

Stakeholders meeting in Romania
organizator - Asociatia pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut - Dunăre” Galați


Evenimentul ”SEMINAR CU ACTORII LOCALI” a fost organizat în data de
28 FEBRUARIE 2019, la Sala de conferințe a Navrom River GALAȚI.
Tematica seminarului a fost ”Poluarea corpurilor de apă.
Poluarea ariilor protejate. Soluții la îndemână de reducere a poluării”

La eveniment a fost organizată o mini bibliotecă cu materiale și publicații privind gestionarea deșeurilor precum și o expoziție cu tematica ”Economia Circulară - soluția SMART a viitorului”.

The "STAKEHOLDER`s SEMINAR" event was organized on
28 FEBRUARY 2019, at the conference hall of Navrom River GALAŢI.
The topic of the seminar was "Pollution of water bodies.
Pollution of protected areas. Handy Solutions to Reduce Pollution "

A mini library of materials and publications on waste management was organized at the event as well as an exhibition titled "Circular Economy - the SMART Future Solution".
Postat de: Ionel MUTU

Datele de contact

Telefon:
e-mail: proiecte@flagalati.ro

postat pe: 2019-03-02