Conferință de deschidere, 25 octombrie 2018

Press Launching Conference, 25th of October 2018
organizator - Asociatia pentru Dezvoltare Durabilă Prut - Dunăre Galați


Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut - Dunăre” Galați, partener în cadrul proiectului ”Eliminarea Deșeurilor Marine și Fluviale, noi abordări – MARLENA” BSB139, finanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, a organizat Evenimentul Conferință de deschidere.
Lucrările evenimentului au avut loc în data de 25 octombrie 2018, începând cu orele 10.00, la Sala Mare a Consiliului Județean Galați și la Sala 1, din Strada Eroilor nr. 7, 800119 Galați.
Conform Agendei de lucru, evenimentul a debutat la Sala Mare a Consiliului Județean Galați, unde reprezentanții autorităților locale, reprezentanții mediului academic, reprezentanții societății civile au primit cu deschidere și încredere proiectul ”Eliminarea Deșeurilor Marine și Fluviale, noi abordări – MARLENA”, pe care Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut - Dunăre” Galați, în calitate de partener, îl implementează. Totodată, o delegație franceză reprezentând Consiliul Regional Nouvelle - Aquitaine, prezentă în vizită la Consiliul Județean Galați, în cadrul Programului de Cooperare Descentralizată 2015-2017, a lăudat inițiativa FLAG Galați de a derula proiecte de cooperare în Bazinul Mării Negre, și a manifestat interes față de rezultatele preconizate ale proiectului MARLENA BSB139.
Lucrările în cadrul conferinței de deschidere au continuat în Sala 1 a Consiliului Județean Galați, unde reprezentații mediului academic, societății civile și a mass-mediei alături de reprezentanții FLAG Galați, Elena Steluța Cardaș (Coordonator proiect) și Corina Sofrone (Responsabil financiar) au analizat pe larg activitățile pe care organizația parteneră urmează să le implementeze pe parcursul celor 24 de luni.
FLAG Galați, PP3 în cadrul proiectului ”Eliminarea Deșeurilor Marine și Fluviale, noi abordări – MARLENA”, BSB139, a supus dezbaterilor problematica deșeurilor și impactul acestora asupra zonelor umede, în special și a mediului natural, în general.
Concluziile zilei au fost transpuse într-un comunicat de presă ce a fost transmis spre publicare în cotidianul regional Monitorul de Galați.

Galați Association for Sustainable Development Prut - Danube, partner within the project MARLENA – Marine and River Litter Elimination, New Apporaches BSB139, financed by the Joint Operational Program Black Sea Basin 2014-2020, organized the Launching Conference Event.

The works of the event took place on 25th of October 2018, starting at 10.00, at the Great Hall of the Galati County Council and at Hall 1, on 7 Eroilor Street, 800119 Galati.

According to the Agenda, the event started at the Great Hall (Board room) of the Galati County Council, where representatives of local authorities, representatives of academia, civil society representatives welcomed the project MARLENA – Marine and River Litter Elimination, New Apporaches BSB 139 that Galati Association for Sustainable Development Prut-Danube, as a partner, implements it. At the same time, a French delegation representing the Nouvelle-Aquitaine Regional Council, visiting the Galati County Council under the Decentralized Cooperation Program 2015-2017, praised FLAG Galati s initiative to initiate cooperation projects in the Black Sea Basin and expressed interest on the expected results of the MARLENA BSB139 project.

The works of the conference continued in Hall 1 of the Galati County Council, where the representatives of academia, civil society and the media together with representatives of FLAG Galati, Elena Steluta Cardaș (Project Coordinator) and Corina Sofrone (Financial responsible) analyzed the activities that partner organization will implement over the 24 months.

FLAG Galati, PP3 under the project MARLENA – Marine and River Litter Elimination, New Apporaches BSB139, has debated the issues of waste and its impact on wetlands, especially, and on the natural environment, in general.

The conclusions of the day were translated into a press release that was submitted for publication in the regional daily Monitorul de Galati.

Postat de: Ionel MUTU

Datele de contact

Telefon:
e-mail: office@flagalati.ro
Site-ul Web: Conferință de deschidere, 25 octombrie 2018

postat pe: 2019-03-21