Areale costale SMART - inovare si resurse in arealul FLAG

Smart coastal areas: Resourcefulness and innovation in FLAG communitiesorganizator - FARNET


Cel de-al 8-lea Seminar transnațional al FARNET va avea loc în perioada 2-4 aprilie 2019 în Bantry, Irlanda. Seminarul va fi o oportunitate pentru managerii FLAG să exploreze modalități în care zonele lor FLAG pot deveni „mai inteligent“, de a face lucrurile în mod diferit și investirea în idei ingenioase de a face față provocărilor existente. Aceasta va fi, de asemenea, o șansă de a reflecta asupra modului în care trebuie să lucrăm spre o strategie mai inteligentă pentru viitor.

Tema acestui eveniment "Zone inteligente de coastă: inventivitate și inovație în comunitățile FLAG". Acest seminar este organizat la inițiativa Comisiei Europene, cu sprijinul FLAG Sud, Agenția de Dezvoltare a Mării Irlandei alimentar - BIM (Bord Iascaigh Mhara) și Departamentul de Agricultură, Alimentație și marin din Republica Irlanda.

Subiectele acoperite vor include:

Parteneriate inteligente (crearea de situații favorabile câștigurilor între diferite grupuri de interese)
Utilizarea resurselor inteligente (optimizarea resurselor locale și a sistemelor de producție)
Finanțarea inteligentă (ajungând la beneficiari la scară mică: microcredite, finanțarea mulțimii etc.)
Serviciile inteligente (adaptarea serviciilor pentru asigurarea viabilității acestora: porturi inteligente, conectarea unor zone îndepărtate etc.)
Temele seminarului au fost abordate printr-o serie de prezentari, grupuri de lucru discuții, sesiuni de mini-plenare, o sesiune de „Meet the practicieni“ și o vizită pe teren.

FLAG GALATI VA PREZENTA UN EXEMPLU DE BUNE PRACTICI, UN ROBOT - SISTEM ACVAPONIC DE CRESTERE A STURIONILOR.

FARNETs 8th transnational seminar will take place from 2-4 April 2019 in Bantry, Ireland. The seminar will be an opportunity for FLAG managers to explore ways in which their FLAG areas can become “smarter” by doing things differently and investing in imaginative ideas to tackle existing challenges. It will also be a chance to reflect on how to work towards smarter strategies for the future.

The theme of this event "Smart coastal areas: resourcefulness and innovation in FLAG communities". This seminar is organised at the initiative of the European Commission with the support of FLAG South, Irelands Sea Food Development Agency - BIM (Bord Iascaigh Mhara) and the Department of Agriculture, Food and the Marine of the Republic of Ireland.

Topics covered will include:

Smart Partnerships (creating win-win situations between different interest groups)
Smart Resource Use (optimising local resources and production systems)
Smart Financing (reaching small-scale beneficiaries: micro-credit, crowd funding, etc.)
Smart Services (adapting services to ensure their viability: smart harbours, connecting remote areas, etc.)
The seminar themes were addressed through a series of presentations, working groups discussions, mini-plenary sessions, a "Meet the Practioners" session and a field visit.
FLAG GALATI WILL PRESENT AN EXAMPLE OF GOOD PRACTICE, A ROBOT - AQUAPONIC STURGEON GROWTH SYSTEM.
Postat de: Ionel MUTU

Datele de contact

Telefon: 0040236344026
e-mail: office@flagalati.ro
Site-ul Web: Areale costale SMART - inovare si resurse in arealul FLAG

postat pe: 2019-03-25