ECO CAMP Galați, România,

ECO CAMP Galați, România,
organizator - Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Prut-Dunare Galati


In cadrul actiunii A.T3.5 - Organization of Eco_Camps in Romania - au fost prevazute o serie de activitati care vor combina explicatiile teoretice despre un comportament ecologic si responsabil, despre biodiversitate, despre tipurile de deseuri care afecteaza mediul natural cu activitati practice de explorare, jocuri și actiuni menite a conduce la protejarea mediului înconjurător (apa, aer, sol, flora si fauna).

Activitatea ECO_CAMP in Romania organizata de PP3 - Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Prut - Dunare Galati (FLAG Galati) in cadrul proiectului MARLENA BSB139 are scopul de a sensibiliza tanara generatie cu privire la impactul negativ pe care poluarea il are asupra mediului inconjurator si de a consolida un comportament responsabil in natura.


Within the action A.T3.5 - Organization of Eco_Camps in Romania - a series of activities were planned that will combine the theoretical explanations about ecological and responsible behavior, about biodiversity, about the types of waste that affect the natural environment with practical activities for exploration. , games and actions designed to lead to the protection of the environment (water, air, soil, flora and fauna).

ECO_CAMP activity in Romania organized by PP3 - Association for Sustainable Development Prut - Danube Galati (FLAG Galati) within the MARLENA BSB139 project aims to raise awareness of the young generation regarding the negative impact that pollution has on the environment and to consolidate a responsible behavior in nature.
Postat de: Ionel MUTU

Datele de contact

Telefon:
e-mail: proiecte@flagalati.ro
Site-ul Web: ECO CAMP Galați, România,

postat pe: 2019-09-23

ultima schimbare(last update):2019-12-29