Studiu privind legislația și politicile existente, rețele și inițiative de coop-erare pentru reducerea deșeurilor plutitoare marine din Regiunea Mării Negre

Proiectul intitulat “ELIMINAREA DEȘEURILOR MARINE ȘI FLUVIALE – noi abordări (MARLENA)” se axează pe nevoia de cooperare susținută pentru ca, în cele din urmă, poluarea să fie mai bine controlată și, sperăm, diminuată în regiunea Mării Negre; precum și în râurile/fluviile care se varsă în mare, rezervațiile și ariile protejate costiere, riverane zonei Mării Negre.

Mai puțin de o sută de kilometri sunt de la gura de vărsare în Dunăre a Prutului și până în Delta de unde, după alți 60-70 km, apele Dunării unite și cu cele ale Siretului ajung în Marea Neagră prin cele trei brațe Sf. Gheorghe, Sulina și Chilia.

De-alungul malului drept al Dunării, dar și pe întreg cuprinsul Deltei se întind multe sate dar și cele mai importante centre urbane respectiv Tulcea (poarta de intrare în deltă) și Sulina (la vărsarea Brațului Sulina în mare).

Toate aceste localități precum și locuitorii lor sunt beneficiarii direcți ai resurselor din zonă dar, în același timp, și contributori la poluarea Mării Negre; la cele trei centre urbane cu o populație numeroasă se adauga satele, și așa ajung împreuna la 5-600.000 p.e.  Activitățile economice, agricultura, creșterea vitelor, pescuitul, toate contribuie la bunăstarea locuitorilor dar și la poluarea Mării Negre din cauza unui management defectuos al deșeurilor, al apei în general, și mai ales al apelor uzate, inclusiv din gospodării.

Poluarea marină, chimică și fizică, dar mai ales cea cauzată de deșeurile plutitoare care, într-un final se depune pe fundul apei, a crescut în ultimii ani având efecte devastatoare asupra zonei costiere a României precum și a apelor teritoriale și marine.  Având un bazin hidrografic de aproximativ 1,9 milioane km2, (cam o treime din zona continentală a Europei), Marea Neagră a devenit extrem de vulnerabilă la presiunile generate de activitățile umane terestre dar și la cele legate de navigație.

Supraîncarcarea mediului costier și marin al Mării Negre cu deșeuri marine reprezintă una dintre cele mai urgente dar și dificile probleme de mediu în regiune, extinzându-se constant în întregul bazin.

 Fișiere pentru:

last update: 2018-11-12